MODEL POSLOVANJA

OMR-OIL LLC. koristi kao i sva proizvodna preduzeća u svijetu, mogućnost tehnologije koja stoji na raspolaganju. Tako je početkom 60-tih godina uzimanje probe zemljišta bio mogući indikator za postojanje nafte i plina. U napretku tehnologije smanjila se kvota takozvanih suhih ili neispravnih bušenja od onda 50% na trenutno 2%-3%. Eksploratacija i naknadno provođenje proizvodnih polja se u SAD-u razvilo u pravno potpuno osiguranje, sofisticirano poslovanje i investiranje.


OMR- OIL LLC. stoji u stalnom kontaktu sa našim geolozima i operaterima na licu mjesta, kako bi fleksibilne i brza zanimljiva bušenja i prava proizvodnje osigurali. Prava bušenja čine osnov,  kako bi se osigurala za buduću izgradnju proizvodnje i da se generira odgovarajući rast.


Naše preduzeće finansira kako prava na kupovinu tako i potrebne mjere za procjenu rizika kao geološka istraživanja, profiliranje tla - 3D seismike i sve troškove neophodne za objektivne odluke o investiranju. Preko naših lokalnih partnera nam je u prošlosti uspjelo, sa vlasnicima posjeda da pregovaramo o sporazumnom učešću/zakupu.

Mi smo mlado preduzeće i raspolažemo ograničenim finansijskim sredstvima. Kako bi i dalje osigurali fleksibilna i zanimljiva područja za zakup, nudimo interesiranim investitorima kupovinu učešća naših projekata. Naši investitori su partneri, s kojima želimo dugoročno da izgradimo preduzeće.


NUDIMO NAŠIM SUVLASNICIMA SLJEDEĆU SIGURNOST:


- upis u zemljišne knjige izvora

- povjerenje za rješavanje investicija u Njemačkoj

- transparentno i fleksibilno prilagođene potrebe ugovora za investitore

- redovne posjete projektima

- obračun na osnovu orginalnog obračuna naših klijenata (državni organi)


NAŠE REFERENCE:

ODVIJANJE PROJEKATA

IZBOR PROJEKTA-ISTRAŽIVANJE

Mi ocjenjujemo rane rezultate proizvodnje projekata i okružnih naftnih polja. Za to koristimo proizvodne stope i već postojeća izvješća.

UGOVOR O ZAKUPU

Potpisivanje ugovora o zakupu sa vlasnicima posjeda i plaćanje troškova zakupa

GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Mi izdajemo aktuelna geološka izvješća. Istražujemo polje sa modernom tehnologijom kao što je: 3D seizmička izvješća, gama zračno mjerenje i istražno bušenje sa specijalnom kamerom.


PRIPREME

Infrastruktura, kao prilazni put se gradi.

BUŠENJE

Izvodi se bušenje do naplatne zone (vodeći sloj nafte). Ovaj korak se izvodi 2 do 3 sedmice u zavisnosti od dubine i položaja.


ZAVRŠETAK

Džek za pumpanje/konjska glava se instalira. Kamioni sa naftom, linije i struja se priključuju.

Uzimanje se vrši od strane uposlenog/inspektora institucije za naftu i plin.


PROIZVODNJA

Postrojenje ide nakon 4 sedmice od prve inovativne ceremonije u prizvodnju.

TRANSPORT I PRODAJA

2 do 3 puta mjesečno se dovozi nafta iz državne transportne firme i odvozi se u rafineriju.

OBRAČUN

Svakog 20. narednog mjeseca rafinerija plaća vlasnicima.